Eshop
Tel.: 01 561 52 65

Geslo
Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNO

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z izdelavo foto izdelkov preko spletne trgovine www.fotonarocilo.com. Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje, obravnavajo in urejajo delovanje spletne trgovine, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom – kupcem in pravice slednjega.
Spletno stran www.fotonarocilo.com in spletno trgovino upravlja družba prijatelj&prijatelj d.o.o, V dolini 4, 1000 Ljubljana, DDV ID SI89913035, Slovenija, ki je tudi lastnik spletne strani in spletne trgovine ter vseh programov, ki so, za potrebe izdelave naročil, nameščeni na tej spletni strani. Navedena družba je kot ponudnik foto storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.
Ponudnik je v organizacijskem smislu oblikovan kot samostojna pravna oseba..
 
2. PRIJAVA
Za nakupovanje oziroma oddajo naročila v spletni trgovini mora obiskovalec, tj. naročnik – kupec, izpolniti spletni obrazec z zahtevanimi osebnimi podatki. Naročnik – kupec mora izpolniti podatke za svojega otroka, Navesti mora podatke za plačilo in neobvezno podatke za dostavo, ki so potrebni pri ponaročanju.
 
3. ODDAJA in PREKLIC NAROČILA
Naročnik – kupec opravi nakup z oddajo naročila v spletni trgovini. Po oddaji naročila prejme uporabnik na svoj elektronski poštni naslov potrdilo o prejetem naročilu. V primeru, da naročnik – kupec v roku 1 ure po oddanem naročilu na svoj elektronski naslov ne prejme odgovora o prejetem naročilu, niti ni odgovora v njegovi vsiljeni elektronski pošti, naj o tem obvesti ponudnika na objavljeno brezplačno telefonsko številko. Po oddaji oziroma potrditvi naročila ponudnik v dogovorjenem roku izdela naročeno blago in ga odpremi.
Za vsebino oddanega naročila odgovarja izključno naročnik – kupec.
Glede na naravo naročila, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika – kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.
Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve oddaje naročila, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

4.VRAČILO KUPNINE
V kolikor otrok iz kakršnega koli vzroka izostane od fotografiranja ima kupec pravico do povračila plačne kupnine na transakcijski račun, ki ga posreduje ponudniku. 
Ker se ponudnik zavezuje najvišjim profesionalnim kriterijem ima kupec možnost, da zavrne naročeno portretno fotografijo in jo vrne ponudniku, le ta pa mu vrne kupnino. 

5. ODGOVORNOST
Ponudnik se zavezuje, da bo fotografiranje izvedel vestno in odgovorno po najvišjih profesionalnih kriterijih.
Fotografiranje na šoli/vrtcu je enkraten letni dogodek in se ne ponavlja. V kolikor je otrok na dan fotografiranja prisoten na fotografskem dogodku in se zaradi kakršnega koli vzroka ni udeležil skupinskega ali portretnega fotografiranja, ponudnik ne prevzema odgovornosti za neizpolnjeno naročilo. Prav tako ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe udeleženca/ke , ki bi nastala kot posledica otroškega prerivanja ali pretirane razigranosti na prizorišču fotografiranja.

6. POSEGANJE V OSEBNI INTIMNI PROSTOR
Da bi nastal čim lepši posnetek, lahko fotograf-izvajalec po potrebi popravi držo 
fotografirane osebe tudi s fizičnim dotikom, in sicer na zgornjem delu hrbtenice, v predelu ramen ali z rahlim popravkom drže glave.
Fotograf ne popravlja frizure (ne češe otrok zaradi nevarnosti širjenja uši) in ne odstranjuje zdravstvenih pripomočkov (vate iz ušes, obližev in drugih pripomočkov).
Na izrecno željo staršev odstrani očala, trak očal ipd.
V nobenem primeru fotograf ne menja samovoljno otrokovih oblačil (ne slači in ne oblači otrok). 

7. DOBAVNI ROK  
Dobavni rok je 15 dni od zaključene storitve.
 
8. CENE
Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost, če ni izrecno določeno drugače. Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila.
 
9. DOSTAVA IN STROŠKI DOSTAVE
Fotografije dostavimo v šolo/vrtec, kjer jih pooblaščene osebe šole ali vrtca (učitelji-ce, vzgojitelj-ice, upravno administrativno osebje šole) izročijo učencem, staršem oz. zakonitim zastopnikom. Enkratna dostava fotografij na šolo/ali vrtec je brezplačna, velja za vse naročene fotografije najkasneje dan po fotografiranja. Za vse naknadno naročene fotografije (fotografije naročene tri dni po datumu fotografiranja) zaračunavamo strošek dostave.
Stroški dostave znašajo 3,5 EUR in bremenijo naročnika – kupca.
V primeru, da so v okviru enega oddanega naročila naročeni izdelki, katerih pakiranje ni kompatibilno in je naročilo potrebno odpremiti v več paketih, je naročnik – kupec zavezan k toliko kratnemu plačilu stroškov dostave, kolikor je odpremljenih paketov. O tem je kupec – naročnik pred oddajo naročila tudi izrecno obveščen.  
 
10. NAČIN PLAČILA
Kupec – naročnik svojo obveznost plačila kupnine in stroškov dostave poravna s plačilom predračuna naročenega izdelka na navedeni transakcijski račun podjetja, bodisi s plačilno oziroma kreditno kartico ob oddaji naročila.
 
11. ODGOVORNOST ZA NAPAKE
Ponudnik odgovarja za stvarne napake izdelkov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.
Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, tj. v primeru, da gre za dostavo napačnih izdelkov, kupec – naročnik dostavljene izdelke na stroške ponudnika vrne, ponudnik pa jih v roku, ki velja v primeru oddaje naročila, brezplačno nadomesti z ustreznimi.
Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o napaki obvestiti ponudnika najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek kupcu – naročniku izročen.
Ponudnik ne dogovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom (vlaga, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura, …).
Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki, ki ga ponudniku posreduje potom elektronske pošte oziroma preko telefona, natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.
V primeru, da se ugotovi, da je naročnikovo – kupčevo grajanje napake upravičeno, ima le – ta pravico zahtevati, da ponudnik:
   odpravi napako na izdelku ali
   izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
   vrne plačani znesek.
V primeru uveljavljanja pravice iz 3. oziroma 4. alineje je naročnik – kupec dolžan ponudniku grajani izdelek vrniti.
V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.
Ob upoštevanju lastnosti različnih medijev – nosilcev podatkov, ponudnik ne odgovarja za morebitna manjša barvna odstopanja, ki bi se izkazala med podatki, prikazanimi na elektronskem mediju (monitor) in podatki, natisnjenimi ali razvitimi na papirju.
 
12.OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik zbira osebne podatke v spletni trgovini v največji meri z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenja zahtevanih storitev to je: za namen organizacije in izvedbe fotografiranja, za izdelavo in dostavo fotografij
Ponudnik se zavezuje varovati in shranjevati podatke skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter jih uporabljati samo za interne namene in jih ne posredovati tretjim osebam. Izjemoma glede na vrsto posla, ponudnik dostavi naročene izdelke na šolo ali vrtec, kjer jih pooblaščene osebe šole ali vrtca (učitelji-ce, vzgojitelj-ice, upravno administrativno osebje šole) razdeli učencem, staršem oz. zakonitim zastopnikom.
Za preprečitev dostopa nepooblaščenih oseb do osebnih podatkov prijatelj&prijatelj d.o.o. skrbi, da se varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ki ga določa zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Uporabniki osebnih podatkov na strani ponudnika so zavezani k varovanju osebnih podatkov. Več informacij o varovanju osebnih podatkov, načinu zbiranja in uporabe osebnih podatkov ali drugih informacij v zvezi s temi splošnimi pogoji, lahko starš pridobi na elektronskem naslovu fotoprijatelj@telemach.net. in spletni strani https://fotonarocilo.com/privacy/
 
13. Pritožbe in spori
Ponudnik ima, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik – kupec v primeru težav uporabnika oziroma pri njem pooblaščeno osebo za obravnavanje pritožb kontaktira bodisi telefonsko bodisi po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 5 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku – kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 
14. VARSTVO POTROŠNIKOV
Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oziroma elementi, veljajo pravila Zakona o varstvu potrošnikov.
 
16.HRANJENJE FOTOGRAFIJ. Posnete posamične portretne fotografije hranimo najdlje šest mesecev od dne fotografiranja. Razredne/skupinske fotografije pa leto dni od fotografiranja.
 
17. PLAČILNI PROMET poteka preko spletnega sistema EON Mega pos, družbe TELEMACH. Za namen plačila naša spletna stran ne beleži nikakršnih podatkov o plačilnih karticah, plačilo poteka neposredno s ponudnikom plačilnega sistema.
 
 
VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 10.1.2018 dalje.

Izberite šolo/vrtec
Če se vam ni odprla možnost izbire šole/vrtca ali pa stran z izdelki pomeni, da ste vnesli napačno geslo.

Ponovno vpišite geslo, ki ste ga prejeli na pisnem obvestilu. Obvezno uporabite male črke. Če se stran še vedno ne odziva jo obvezno osvežite.

Na telefonu v zgornjem desnem kotu pritisnite na tri pikice nato pa na krogec s puščico in ponovno vpišite geslo.
Na računalniku kliknite F5 ali pritisnite hkrati tipki CTRL+R in ponovno vnesite geslo.

Po treh dneh od fotografiranje prijava v spletno naročanje ni več možna. Svoje želje nam sporočite v kontaktnem obrazcu (hyperlink za kontaktni obrazec).